دانلود رمان یاغی جهنم pdf از دیکتاتورs.yavarnia لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یاغی جهنم pdf از دیکتاتـورs yavarnia لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دیکتاتـورs yavarnia مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان یاغی جهنم

روی زمـین مـی‌نشینم و به آتش جهنم خیره مـی‌شوم من افسون دختر فرشتـه

الهی در آتش سرنوشت مـی‌سوزم و همراه مردی یاغی که به دنبال همسر

خائنش مـی‌گردد، مـی‌دوم در زندگی چند صد ساله‌ام فقط دوازده سال زندگی

کرده‌ام به درون آینه که مـی‌نگرم دلارام را مـی‌بینم دختر دست پرورده عُمَر

که شش سال زندگیش را شکست، خـورد شـد اما ترسناک مانند ظلمات کولاک

زمستان شـد من کسی هستم که سیاهی را خـوشبختی، سرما را لذت و

سفیـدی و روشنایی را شوم مـی‌داند من دختری سفیـد از نسل سیاهی هستم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان طلوع از مغرب منا معیری

قسمت اول رمان یاغی جهنم

خـون مـی‌ریزم و در خـون مـی‌رقصم پادشاه جهنم یاغی‌گری کن که من از تـو افسار گسیختـه‌ترم

به سیگـارم پک عمـیقـی زدم و دود رو دایره‌وار از بین لب‌هام بیرون فرستادم

چنگی به موهای یخی رنگم زدم و به چهرم تـوی آینه خیره شـدم سیگـار روشن رو

طبق عادتم تـو مشت دستم خفه کردم و رد سوختگی به سوختگی‌های کف

دستم اضافه کردم خیلی وقتـه که چیزی به نام «درد» رو حس نمـی‌کنم از جلوی آینه

دراور بلند شـدم و نگـام رو از قـیافه منفورم گرفتم به سمت پنجره اتاقم رفتم و از

پشت پرد‌ه‌های حریر سفیـد به خیابون خلوت نگـاه کردم زندگی من تـو سیگـار کشیـدن،

به کوچه خلوت نگـاه کردن و هر دفعه کلمه منفور رو به قـیافم چسبوندن؛ خلاصه

شـده بود این وضع دختر ارشـد حاج حافظیه کسی که زندگیش مثل چشما و

موهاش یخ بستن و دیگـه امـیـدی به باز شـدن این یخ نداره

صدای در اتاقم باعث شـد برگردم و با صدای سردم بگم:

بیا تـو…

در باز شـد و افسانه مثل همـیشـه شاد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا