دانلود رمان چه خوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چه خـوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هستی آریان مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/درام/غمـگین

خلاصه رمان چه خـوب چه بد

رفتارهایی بی قانون ، بی حد و مرز…

رفتارهایی گـاه ترسناک و گـاه عجیب و غریب که کسی دلیلشان را نمـیـداند…

مردی که انگـار با شک زاده شـده است و دختری که عشق وادارش مـیکند به

دوست داشتنِ دیوانگی های عشق دیوانه اش و کسی

چه مـیـداند این دیوانگی دو عاشق قصه را به کجا مـیبرد؟!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان وینستـون آبی هستی آریان

قسمت اول رمان چه خـوب چه بد

برای هزارمـین بار تـوی دلم استخاره کردم و اینبار دستمو

روی دستگیره ی در گذاشتم ؛ سرماش تنمو لرزوند و بهم

نهیب زد ، اگـه تا نیم ساعت دیگـه خـونه نمـیبودم مامان

مـیخـواست تا صبح بازخـواستم کنه ، تا همـینجاشو هم بیش از

حد بیرون مونده بودم…

نفس عمـیقـی کشیـدم ، رومو از در گرفتم و به مطب خالی از

آدم پیش روم چشم دوختم ، حتی منشی هم رفتـه بود ، چقدر

منتظر مونده بودم!

به ساعت مچی که کـامران روز تـولدم برام کـادو گرفتـه بود

نگـاهی انداختم ، پس چرا هرچی نگـاهش مـیکردم نمـیفهمـیـدم

که ساعت چنده؟!شایـد چون با دیـدن ساعتش روی دستم یادش افتاده بودم و

احساس گناه مـیکردم ، اما من که گناهی نداشتم…

اگـه مـیفهمـیـد من این وقت شب اینجام حتما خیلی عصبانی

مـیشـد ؛

حتی نمـیخـواستم به اون روی عصبانیش فکر کنم!

لبمو زیر دندونم کشیـدم و سمت در برگشتم ، بایـد انجامش

مـیـدادم…

چشمامو روی ترس و استرسم بستم و تقه ای به در زدم…

بعد از چند ثانیه صدای تعجب زده ی آرمان تـوی گوشم

پیچیـد و استرسمو بیشتر کرد…

آرمان_بله؟!

درو باز کردم ، زیر لب سالمـی سر دادم و مثل همـیشـه سر

به زیر و

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا