دانلود رمان ملودی ماه pdf از آنیذ 8080 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ملودی ماه pdf از آنیذ ۸۰۸۰ لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آنیذ ۸۰۸۰ مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان ملودی ماه

با مهارت پرایـد مشکی ام را در پارکینگ اموزشگـاه موسیقـی رزا پارک کردم و با طمانینه و

خـون سردی عجیبی که همـیشـه همراهم بود از ان پیاده شـدم .پس از بستن در و زدن

دزدگیر ماشین کوله جینم را بر روی شانه جابجا کرده و وارد اموزشگـاه شـدم

احوال پرسی سطحی با چند تن از اساتیـد اموزشگـاه ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان من اون نیستم مریم

قسمت اول رمان ملودی ماه

با خـون سردی یک پایم را بر روی پای دیگرم انداختم و بی تفاوت گفتم: اوهوم

ولی این ساعت قراریه که اون با من گذاشتـه نه من درضمن اون ساعت رو گفت

ولی من قبول نکردم پس مـیتـونه منتظر بمونه تا ساعت مد نظر خـودم برسه پس از

زدن این حرف از انجا که خیلی خـوب با خصلت هایش اشنا بودم دستانم را با ارامش بر

روی گوش هایم گذاشتم و پس از ان صدای جیغ رزا بلند شـد: ملـــــــــــــــــــــــــــودی .

دستانم را با حرص از روی گوش هایم پایین اورد و در حالیکه خـود را بر روی مبل در کنارم

دختر مـگـه خل شـدی؟ یکی از بهترین خـواننده های ایران ازت خـواستـه کـاره پیانوی

اهنگشو انجام بدی اون وقت تـوی دیوونه اومدی وره دل من نشستی که چی بشـه؟

اخر با این خل بازیات منو روانی مـیکنی فکر کردی پیانیست برای متین محقـی کمه؟

با ارامش به چشمان قهوه ای اش خیره شـدم و درحالیکه ارامش چشمانم به صدایم

نیز سرایت کرده بود گفتم: پیشنهاد کـار برای منم کم نیست او با حرص شانه اش

را به مبل کوبیـد و درحالیکه دست به سینه مـیشـد و به روبرویش خیره بود گفت:

انقدر بشین با من کل کل کن تا اون پسره از پیشنهادش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا