دانلود رمان مرا آزاد کن pdf از آرزو فیضی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرا آزاد کن pdf از آرزو فیضی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آرزو فیضی مـیباشـد

موضوع رمان : غمـگین/انتقامـی

خلاصه رمان مرا آزاد کن

مـیخـواهم از زنی بگم که همـیشـه دنیا برعکس تصوراتش چرخیـد

دختر قصه ما تـو خانواده مذهبی و بین ۳ تا پسر بزرگ مـیشـه

با موافقت حاج باباش کـاملا سنتی ازدواج مـیکنه .درست زمانی

که تـو قلبش نسبت به همسرش حسی پیـدا مـیکنه و خدا ثمره

زندگیشون رو مـیـده .طوفانی سهمـگین مـیاد و زندگیشون رو

از هم مـی پاشونه حالا مـیخـواهیم همراه بشیم ببینیم زنه

قصه ما در مقابل سختیها چطور دوام مـیاره..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دکتر خشن

قسمت اول رمان مرا آزاد کن

با صداي مامان چشمهام رو باز مـیکنم با دیـدنش بالاي تختم لبخند

مـیاد به لبام مامان قشنگم عادت داره بچه هاشو و شوهر گرامـیشو

خـودش بیـدار کنه گله مامان زهرام

من- چشم خانم خـوشگله بیـدارشـدم

مامان- وا جاي سلامتـه ورپریـده

بلند مـیخندم و مـیپرم یک ماچ آبدار از لپهاي تپلش مـیکنم همـیشـه

از اینجور ماچ بدش مـیاد یکدونه مـیزنه پس کله ام

 مامان- درست شو دختر البتـه از تـو نبایـد انتظار داشت

وقتی مامان مـیره سریع مـیپرم سر کمد تا لباس راحتیم رو عوض کنم

چون این حاج باباي ما بدش مـیاد دختر باز بگرده یک بلیز آستین

بلند همراه یک شلوار دمپا گشاد بر مـیـدارم و مـیپوشم شونه رو

برمـیـدارم و موهاي بلندم رو شونه مـیزنم بابا هیچ وقت بهم اجازه

کوتاهی مو نمـیـده مـیگـه همه زیباي زن به موهاي بلندش ،حاج بابا

دیگـه به تصویرم تـو آیینه نگـاه مـیکنم زیباي افسانه اي و خاصی

ندارم اما مامان مـیگـه چهره معصومـی دارم..راست مـیگـه همـین چهره

معصومم باعث شـده بابا اجازه بده حداقل دیپلم بگیرم

مامان- کجا موندي پس

صداي بلند مامان من رو به خـودم مـیاره سریع موهام رو مـیبندم و به

طبقه پایین مـیرم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا