دانلود رمان عشق از سوی اجبار pdf از پریا.ج با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق از سوی اجبار pdf از پریا.ج با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پریا.ج مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/همخـونه ای

خلاصه رمان عشق از سوی اجبار

 سوزان دختریه که پدرش به زور مجبورش مـیکنه با پسری به اسم اردلان ازدواج کنه

ولی اون عاشق یکی دیگس و از اردلان متنفره سوزان بعد از مدتی متـوجه مـیشـه که

سام دستشو بلند کرد که بزنه چشمامو بستم ولی

هیچ اتفاقـی نیفتاد اروم چشمامو باز کردم که دیـدم سورن دست بابا رو گرفتـه

دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

متن اول رمان عشق از سوی اجبار

سورن:بابا ولش کن چطوری مـیتـونی این کـارو بکنی اون حق داره برای خـودش برای ایندش تصمـیم بگیره

بابا نه بابا غلط کرد به خدا قسم اگـه تـو محذر ابرومونو ببری به خااک سیاه مـینشونمت

با دو رفتم تـوی اتاق و درو بستم و شروع کردم گریه کردن خدا اخه من مـگـه چیکـار کردم

که نمـی تـونم با عشقم باشم مثل خیلیای دیگـه در اروم باز شـد سوسن وسورن اومدن تـو

من:سورن برو گمشو از اتاق بیرون

سورن:سوزان وایسا

من:گفتم بیروووننن اگـه تـو اون دوست عوضیتـو نمـی اوردی اینجا اونم

منو نمـی دیـد که بیاد منو از بابا خاستگـاری کنه

سورن:ولی من:گفتم بیرون مـگـه کری

دیگـه نفس نداشتم از بس داد زده بودم سورن اروم رفت بیرون و سوسن اومد کنارم نشست

سوسن:خـواهری ترو خدا گریه نکن من:سوسن اخه چطور گریه نکنم من عاشق

یکی دیگم بعد برم با یکی دیگـه ازدواج کنم

مـیشـه وسایلمو جمع کنی حالم خـوب نیست مـیخـوام بخـوابم اروم سرمو گزاشتم

روی بالشت و به فردا بد ترین روز زندگیم فکر کردم تا خـوابم برد

من:سوسن نمـی دونی اسمش چیه

سوسن با تعجب به من نگـاه کرد

سوسن:ی.یع.یعنی تـو اسمشو….‌.

من:هه نه حتی اونم نمـی دونم خنده داره نه چمدونمو برداشتم و به سرعت خـودمو رسوندم به

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان