دانلود رمان سلفی دردسر ساز pdf از سارا هاشم لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سلفی دردسر ساز pdf از سارا هاشم لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سارا هاشم مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان سلفی دردسر ساز

پاشنه ی کوتاه کفشش که روی آخرین پله نشست سری که به سرعت وارد کلاس شـد

را هم دیـد! عینک کـائوچویی مشکی اش را با انگشت بالاتر کشیـد و مثل همـیشـه آرام قدم برداشت

هر چه قدر به در کلاس نزدیک تر مـی شـد صدشا ها هم ارام تر به گوشش مـی رسیـد

نزدیک در نفسش را عمـیق بیرون داد و با یک بار پلک زدن وارد کلاس شـد چهارده نفر

دانشجوی ترم آخر عکـاسی همه ایستاده بودند و جز صدای پاشنه های کفش او صدای دیگری در کلاس نبود

وقتی کنار مـیز ایستاد کیف سامسونت مشکی را رویش گذاشت و به سمت دانشجوها برگشت:

– بشینیـد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شاه و دل سارا هاشمـی

قسمت اول رمان سلفی دردسر ساز

صدایی از کس ی بلند نشـد و هر کس ی یک جور نگـاهش را از مردمک ها ی قهوه ای

خشم گینش مـی گرفت! انگشتان استاد، ر وی مـیز نشست و

ریتمـی ک و ارام، هر چهار انگشتش شروع به نواختن کردند :

برا ی ژوژمان آخر ترم براتـون چند تا موضوع انتخاب کردم طب یعت،

نجوم؛ نقا شی با نور و البتـه موضوع مهم تر، عکـا سی ماکرو در فضای بازه

با سکوت او، دوباره همهمه و صدای اعتراض های ی که فقط جسارت نجوا شـدن داشتند، بلند شـد

ی ه روز ی ه اردو م ی ذاری م که تـوش بتـو نین برا ی ژوژمان عکس تـهی ه کنی د

آوا کـاظم ی ر وی آخری ن صند لی کنار دیوا ر نشستـه بود، خـودکـارش را بالا گرفت :

اجازه استاد //

ی ه روز کمه مخصوصا چون شبه من مـی گم حداقل ی ه شب و دو

روز…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا