دانلود رمان سفید مثل قطب جنوب زیبای من pdf از مهنا با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سفیـد مثل قطب جنوب زیبای من pdf از مهنا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان مهنا مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی

خلاصه رمان سفیـد مثل قطب جنوب زیبای من

دختری که رشتـه ی زیست شناسی خـونده به شـدت علاقه مند به سفر قطب جنوبه

که البتـه تصمـیمش با مخالفت شـدیـد خانوادش روبرو مـیشـه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آخرین قطره اشک

قسمت اول رمان سفیـد مثل قطب جنوب زیبای من

درحالی که شیرجوشیـدمو مـیخـوردم به شی عجیب و یخ زده ی کنار آتیش خیره شـده بودم بیش از نیم ساعت در

فاصله ی بیست سانتی از آتیش انداختـه بودمش اما تغییر شکل نداده بود شایـد بهتربود از تـو کلبه مـینداختمش

بیرون فقط جا و انرژی مصرف مـی کرد مـگـه من چند دفعه تـو هفتـه مـیتـونستم آتیش روشن کنم که حاال برای این

شی عجیب و غریب حرومش کنم هیچ شباهتی به پنگوئن یا شیر دریایی نداشت بزرگو سنگین بود با یه الیه ی

ضخیم یخ پوشیـده شـده بود اما به نظر مـیومد قهوه ای باشـه

صدای جیر جیر پنگوئنا باعث شـد از کلبه بزنم بیرون احتمالن یه اتفاقـی برای یکی از جوجه هاشون افتاده بود تـه

مونده ی شیرمو یه نفس خـوردمو با چوب بلندم از کلبه زدم بیرون

حدسم درست بود سر یکی از جوجه پنگوئنا زیر یه الیه برف سفت گیر کرده بود همـیشـه بعد از بوران این اتفاق

مـیوفتاد پنگوئن نر درحال تالش بود که جوجشو از زیر برف بیاره بیرون اما موفق نمـیشـد

به سرعت حودمو بهشون رسوندم با دستام برفارو کنار زدمو جوجه کوچولو رو بیرون آوردم تـوی دستم گرفتمش

به پالتـوی ضخیممم چسبوندمشو گفتم: ای پسر بد شیطون ببین بابا رو چقد ترسوندی

پنگوئن نر هنوز در حال جیر جیر بود جوجشو نزدیکش گذاشتمو گفتم: بیا اینم پسرت چقد سر و صدا مـی کنی و

به جوجش ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا