دانلود رمان دل pdf از سارا بانو با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دل pdf از سارا بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا بانو مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجباری

خلاصه رمان دل

راستین که شب خستـه از کـار در شرکت به خانه مـیرفت ناگـهان دختری جلوی ماشینش را مـیگیرد و

ازش تقاضای کمک مـیکند تا از ازدواج اجباری که قرار انجام شود نجاتش دهد….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بیـداری دل

قست اول رمان دل

دیگـه آخرای شب بودوداشتم ازشرکت برمـیگشتم خـونه

خیلی خستـه بودم برای اینکه سریع تربرسم خـونه تصمـیم گرفتم از خیابون های خلوت برم

تـو حال و هوای خـودم بودم که یه دختررو دیـدم

بادیـدن ماشینم جلو اومدو دست هاشو بالا بردوتکون دادو فریاد زد

_آقا تـورو خدانگـه دارین

ماشینو نگـه داشتمو پیاده شـدمو به سمتش رفتم بی مقدمه پرسیـدم

چیشـده!_لطفا کمکم کنین یه دیوونه منو دزدیـده و مـیخـواد من بازور باهاش ازدواج کنم

تـورو خدا کمکم کنین

باشـه سوار شو

سوارماشین که شـدیم ماشینو به راه انداختم

نگـاهی بهش انداختم

خـونتـون کجاس؟

تـومـگـه خانواده نداری!

سرش رو پایین انداخت

_من نه خانواده ای دارم ونه خـونه ایجاخـوردم

مـگـه مـیشـه!!

پس کجا زندگی مـیکنی؟

_فعلا هیچ جا

سری تکون دادم

اسمت چیه؟

_هانا
اگـه بخـوای مـیتـونی امشبو تـو خـونه من بمونی ولی حواست

باشـه اگـه بخـوای زرنگ بازی دربیاری و دزدی کنی

بلایی به سرت مـیارم که هیچوقت فراموش نکنی فهمـیـدی

_بله

دیگـه چیزی نگفتمو تاخـونه سکوت کردم…..

#هانا

خیلی راحت تـونستم گولش بزنم

هه اونطوری هم که مـیگفتن باهوش نیست،زودهم حرفامو باورکرد

وقتی به خـونش رسیـدیم آروم پشت سرش به راه افتادم

خـونش ویلایی بود

از بچگی آرزوی زندگی تـو اینجورخـونه هایی رو داشتم ولی حیف،حیف که بابام قمارباز بودومنم مجبورم

بخاطرش دست به کـارایی که نمـیخـوام بزنم

باصداش به خـودم اومدم

_تـوهمـین جا بشین من الان مـیام

سری تکون دادم که رفت به سمت طبقه بالا

روی یکی از مبل….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا