دانلود رمان دلدار pdf از کوثر جباری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلدار pdf از کوثر جباری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کوثر جباری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/جدیـد

خلاصه رمان دلدار

دختری ک تـوی ده زندگی مـیکنه و هنوز ازدواج نکرده و از این رو مورد تمسخر اهالی محله هستش.

یه روز پسر معتاد محل مزاحمت ایجاد مـیکنه براش و دختر داستان هم یه سیلی به صورتش مـیزنه

طبق رسم و رسوم اگـه دختری به پسری دست بزنه بایـد به عقدش دربیاد، اما خان محل این اجازه رو

نمـیـده و دختر رو برای سوگلی عمارتش خـواستگـاری مـیکنه…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تاج کوثر جباری

قسمت اول رمان دلدار

طبق معمول با صدای انکراالصوات گلین خانم از خـواب

بیـدار شـدم، فکر مـیکرد صدایش برای همه خـوش مـی آیـد

پرده را کنار زدم و مادرم را در کنار گلین خانم دیـدم که

چادر به کمرش بستـه بود و با عصبانیت مادرم را خطاب قرار

داده بود گفت:

_ جلوی این بچه خیره سرتـو بگیر، نگـاه کن چه بالیی سر

پسر بیچاره من آورده؟ کـارت فقط شـده زایـدن یه نگـاه به

تربیتشون نمـیندازی که.

مادر بیچاره من زبان جواب دادن نداشت که همـیشـه

همـینطور بود، عالم و آدم هوار مـیشـدند روی سرش اما

محض رضای خدا کـالمـی برای اعتراض و گـالیه باز

نمـیکرد، عصبی چادر به سر کردم و دست به کمر شـدم از

اندرونی بیرون زدم و با حرص پله ها را پایین آمدم.

_ چه خبره گلین خانم؟ باز صدای خـوبت رو انداختی روی

سرتـو اومدی اینجا که چی؟ کرم از خـود درختـه پسرت

یحتمل پا روی دم گذاشتـه که چنگ خـورده، قبل اینکه

جوالدوز بزنی به این و اون یه سوزنم بزن به خـودت.

مادرم با چشم و ابرو سعی داشت بگویـد ساکت باشم، گلین

خانم چادر را روی کمرش محکم تر کرد و هیکل فربه اش

را به سمتم کشیـد.

_ یه کلوم از ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا