دانلود رمان درنده ولارینال pdf از mahya1993 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان درنده ولارینال pdf از mahya1993 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahya1993 مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان درنده ولارینال

پشت آن کوهاي بلند بعد از چمنزارها ايستاده اند آرام و نوراني

درخشان و با شکوه اسبهاي سفیـد روشنايي و کوه

پشت قله پشت برفها پشت آينه و پس باران خـواهد

آمد به رنگ رويايي سپيد و نوراني خـواهد آمد

پس از باران تند پس از رعد و برق و طوفان يک نفر از پس آينه مي آيد يک نفر پس از باران “

صدای رعد و برق او را وحشت زده از حال خـود خارج کرد این زمستان گویی

تمامـی نداشت و انگـار مـی خـواست برای ابد بدون بهار بر ولارینال حکمفرمایی کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان درنده ولارینال

رو به روی دیوار ایستاد و با ناخن خط عمـیق دیگری روی آن کشیـد در ذهنش شمرد : ۷۷۲۲

این دیوار حاال دو هزار و ششصد و هفتاد و هفت خط عمـیق داشت چشمانش را به دیوار کناری

دوخت که بر خالف این دیوار خطوط نامنظم و درهمـی داشت خط های روی آن دیوار اثر ناخن

های هر ده انگشتش مـی شـد که گـهگـاه با نهایت خشم و عصبیت روی آن مـی کشیـد خط های

منظم این دیوار اما حکـایت دیگری داشت خطوط عمـیقـی که روی این دیوار با ناخن سنگی

انگشت اشاره اش حک مـی شـد نشان از روزهایی داشت که در این چهاردیواری فوالدی – سیمانی

مـی گذشت روزهایی که هر کدام جراحتی بسیار درد آورتر ، بر دیوار قلب او بودند

روی صندلی تخت گـهواره ای شکل و شکستـه اش نشست و به دیوار ها خیره شـد گلویش از

شـدت تشنگی مـی سوخت و حواسش به خاطر همـین عطش به حدی حساس شـده بودند که مـی

تـوانست بوی خـون مردمـی که از جاده پایین رودخانه …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا