دانلود رمان خط هشتم pdf از sun_daughterr با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خط هشتم pdf از sun_daughterr با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان sun_daughter مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان خط هشتم

خط هشتم بازگوی زندگی ها و حرفهای ناگفتـه ی انسان هایی است که

زاده ی روزهای جنگ و خـون نیستند…انسان هایی که نسل سوم ، نسل آزاد لقب گرفتـه اند…

انسان هایی شایـد واقعی…و یا شایـد غیر واقعی…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان وارون 

قسمت اول رمان خط هشتم

جسم خيس و لزج و نرمي روي پوست صورتم پايين و بالا ميرفت

چشمهامو باز كردم سنگيني و گرماي ونوس و كاملا روي خـودم

حس ميكرد از روي گونه تا پايين گردنم و ميليسيد

با صداي خش داري صداش زدم : ونوووس

هنوز داشت به كارش ادامه ميداد از اين كارش چندشم ميشـد

يه مشت به پهلوش زدم و از روي تخت پرتش كردم پايين

زوزه اي كشيد و پايين تخت نشست

لبه ي تخت نشستم و پاهامو به زمين رسوندم نگـاهي به ساعت كردم

ساعت تازه ۹بود با اخم به ونوس گفتم: تـوله سگ ساعت

تازه نه هه كه چرا بيدارم كردي؟

با چشمهاي تيله ايش مظلومانه نگـاهم ميكرد زوزه اي كشيد و

چند بار دمشو برام تكون داد اهميتي ندادم دوباره روي تخت دراز

كشيدم و به سقف خيره شـدم خـوابم پريده بود

با بلند شـدن من ونوس هم بلند شـد دستي به سرش كشيدم و گفتم:

صبح به خير ونوس فقط خرناس كشيد دوباره بلند شـدم و

حوله مو برداشتم و چپيدم تـو حموم

اب سرد و تا اخر باز كردم و بي مقدمه رفتم زير دوش يك لحظه

نفسم بند اومد اما كم كم عادت كردم چشمهامو بستم سعي

داشتم به چونه ي لرزون و دندونهايي كه از سرما محكم بهم بر ميخـوردند

بي تـوجه باشم از ضربه هاي شلاق وارانه ي اب سرد كه

روي پوست تنم فرود مي اومدند ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا