دانلود رمان خاموشی pdf از نوشین.ن با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خاموشی pdf از نوشین.ن با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نوشین.ن مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین/اربابی

خلاصه رمان

با صدای رعد و برق بلندی از خـواب بیـدار شـدم همه جا تاریک بود از رو تخت بلند شـدم
چراغ رو روشن کردم تـو مسیرم انگشت کوچیکم به لبه مـیز خـورد و دلم ضعف رفت
مثل اینکه بازم رو شانس نبودم//
خـودمو به پنجره رسوندم پرده ی اتاق رو کنار زدم عجب بارونی مـیومد
کمـی پای پنجره ایستادم انعکـاس تصویر خـودمو رو پنجره ی غبار گرفتـه دیـدم
چندروزی بود کـالفه و تنها بودم بجز چند دوست انگشت شمار کسی رو نداشتم
من بودم و خـونه ی به ارث رسیـده از پدرو دارایی هایی به جامونده ازش
همه کسمو ازدست داده بودم و خیلی وقت بود فراموش شـده بودند///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان